Για την μετακίνησή σας στο εσωτερικό του νησιού υπάρχουν αρκετές επιλογές από τις οποίες μπορείτε να διαλέξετε:

Αν έρθετε με δικό σας όχημα τότε θα πρέπει να έχετε υπ’όψην σας πως υπάρχουν ασφαλτόδρομοι και χωματόδρομοι με καλή βατότητα, ενώ κάποιοι άλλοι είναι κατάλληλοι μόνο για 4×4.