Αρχική

Η ιστορία της Κιμώλου, η οποία συχνά συγχέεται με αυτήν της Μήλου, έχει ως εξής: Καταρχάς, το νησί κατοικείται χωρίς διακοπή, τουλάχιστον από την Ύστερη Νεολιθική Εποχή (5300-4500 π.Χ.) και σύμφωνα με την μυθολογία, οφείλει το όνομα του στον πρώτο του οικιστή, τον Κίμωλο, σύζυγο της Σίδης, κόρης του Ταύρου. Της αποδίδονταν επίσης τα επίθετα Εχινούσα (νήσος των αχινών) και Εχιδνούσα (νήσος των εχιδνών).

Όσο αναφορά τα φύλα που εποίκησαν το νησί, κατα πάσα πιθανότητα ήταν οι Δωριείς, που εποίκησαν και την Μήλο και οι Κρήτες, που είχαν καταλάβει ολόκληρες τις Κυκλάδες.

Από την Μινωική εποχή, και μέχρι τον 18ο αιώνα, το νησί εξήγαγε την κιμωλία γη, ένα μοναδικό είδος αργίλου, με λευκαντικές, απορρυπαντικές και φαρμακευτικές ιδιότητες. Χάρις στις εξαγωγές αυτές, τον 3ο αιώνα π.Χ, κυκλοφόρησε τα δικά της νομίσματα.

Γενικότερα όμως, οι γνώσεις για την Κίμωλο των πρώτων ιστορικών χρόνων είναι ελάχιστες. Περισσότερα...